nieuws

T +32 (0)3 777 27 27                             
E info@truyensadvocaten.be

Nieuws

  • Is uw perceel plots een "beschermd bos"?

    Nieuws 19-9-2014 14:38:15

    Is uw perceel plots een "beschermd bos"?

    UPDATE: de Vlaamse regering heeft de "boskaart" op 22 mei ingetrokken en het openbaar onderzoek stopgezet. Wordt vervolgd.

    Op 31 maart 2017 stelde de Vlaamse Regering in uitvoering van art. 90ter Bosdecreet een voorlopige kaart met ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’ (MKWB) vast. Door deze opname geldt er een principieel verbod tot ontbossing op die percelen, ook wanneer deze in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied gelegen zijn. Een openbaar onderzoek (dat loopt van 16 mei tot en met 14 juli 2017) moet nu de kaart verfijnen en verbeteren. Iedereen krijgt tijdens het openbaar onderzoek de mogelijkheid de kaart te controleren en opmerkingen in te dienen.